• Tạo tóc xoăn bằng máy duỗi tóc

  Posted on 17/02/2012 by admin in Tư vấn tạo kiểu tóc.

  Một chút phá cách: hãy dùng máy duỗi để tạo thêm độ xoăn cho mái tóc thay vì chỉ dùng chúng để kéo thẳng tóc.

  Kiểu 1:  Dùng máy duỗi kẹp ở phần đuôi tóc, tay uốn nhẹ đuôi tóc để tạo độ cong cho mái tóc.

  Kiểu 2: Chia tóc thành nhiều phần nhỏ, quấn mỗi phần tóc quanh máy duỗi để tạo nếp gẫy. Uốn ngược tay ở phần sát chân tóc để “lọn tóc” vểnh ra một cách tự nhiên.

  Kiểu 3: Dùng máy duỗi ép tóc và dập theo hình zigzag để tạo nếp gãy cho tóc (mỗi nếp gấp cách nhau khoảng 5cm)

  Theo khamphadep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image